Jämför Hälsokontroller Blodprov

I denna artikel kommer vi jämföra de utförare som i samband med blodprov även erbjuder hälsokontroller samtidigt som du tar provet. 

När du ger ett blodprov så sker det på en mottagning, antingen via vård- eller blodcentral. Provet skickas sedan vidare till ett laboratorium som i sin tur analyserar testet. Efter en eller ett par dagar kan provsvaret utläsas och erhålls sedan digitalt till den testade. 

Vid de flesta hälsokontrollerna ingår även en kommentar av en legitimerad läkare. Samtliga av dessa utförare erbjuder både enskilda tester, men även större hälsopaket för en mer omfattande analys. Vid ens första provtagning kan det ligga i ens intresse att se över de flesta värdena för att bilda sig en uppfattning av ens hälsa i stort. Om det sedan visar sig att du ligger bra till på dina tester så kan du köpa sedan enskilda provtagningar för att rikta analysen åt något specifikt håll.

Om du, likt de flesta andra, tycker att ett besök till vårdcentralen känns ansträngande så kan du se över möjligheterna till att utföra ett självtest i hemmet. Provet i sig är väldigt enkelt att göra, men ger inte lika precisa svar som blodprov, då dessa generellt läses av med hjälp av färgomslag eller liknande metod. 

Jämför Stora Hälsokontroller

Det finns en uppsjö av leverantörer av hälsokontroller. Vi har valt att jämföra de största aktörerna på marknaden.

Hälsokontrollerna som presenteras passar bra för dig med en god grundhälsa, alltså att du känner dig allmänt frisk, men är intresserad av lära känna din kropp och bli medveten om dina olika värden. Att veta sina värden hjälper dig att själv följa upp med årliga provtagningar för att se över att du följer din egen kurva.

Vanliga frågor om blodprov

Vad är en hälsokontroll via blodprov?

En hälsokontrolls syfte är att undersöka huruvida det finns en möjlighet att motverka en sjukdom innan den bryter ut. Detta kan till exempel handla om sjukdomar som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa sjukdomar är nämligen så kallade livsstilssjukdomar och går därför att förebygga om man är uppmärksammar och tar rätt tester. Hälsokontrollerna görs genom blodprover, där blodet analyseras för att se möjliga risker.

Vad är en markör?

Vid sjukdom i kroppen ökar eller minskar vissa av kroppens substanser. För att se över sin egen status så jämför man sitt provresultat med ett av normalt värde. Det är detta som kallas hälsomarkörer. PSA är exempelvis en hälsomarkör för prostatacancer

Varför ska jag göra en hälsokontroll?

Hälsokontroller finns tillgänglig för den som vill lilla steget före och förebygga sjukdom genom att ändra i sina levnadsvanor. Det är helt enkelt ett test för den som önskar känna sin kropp bättre för att sedan kunna ge den de bästa förutsättningarna för att kunna vara frisk. 

  1. Uppmärksamma om du ligger i en riskzon

Hälsokontroller kan påvisa din metabola hälsa eller risker för diabetes och/eller hjärt- och kärlsjukdomar.

  1. Uppmärksamma en möjlig brist på vitaminer eller mineraler

Ett blodprov visar direkt dina värden för vitamin- och mineraler. Detta kan lätt jämföras med referensvärden för att se hur du ligger till.

  1. Uppmärksamma din egen hälsa idag

Kontinuerliga kontroller ger kontinuerlig koll! Den största förändringen görs av dig själv genom att ändra din kost och din livsstil. 

  1. Uppmärksamma framtiden ur ett framtidsperspektiv

Normalvärden finns av en anledning, det är ett genomsnitt av vår befolkning. Dock är mest viktigt att följer din egen kurva. Stirra dig inte blind på den stora massan, utan se din egen utveckling och kurva som mål för din hälsoresa. 

Hur ska jag tolka mina resultat från hälsokontroll?

Provresultaten tolkas och analyseras av läkare på plats som arbetar för aktörerna för hälsokontrollerna. En kommentar medföljer sedan från nämnd läkare. 

Vilket är den största hälsokontrollen via blodprov?

Den största hälsokontrollen lanserades av Svensk Provtagning under sommaren 2019. Detta test, kallat Premium, innehåller 52 markörer och kniper därför förstaplatsen på marknaden. Vill du köpa den största hälsokontrollen på marknaden – gå till Svensk Provtagning här. 

Den nästa största hälsokontrollen lanserades av Werlabs under namnet XL plus test. 43 analyser finns att tillgå genom detta test.

Var finns det en mottagning för att lämna prov till hälsokontrollen?

Det finns flertalet provmottagningar att välja på, både som drop-in eller förbokat besök. För att se var du kan hitta din närmaste mottagning så gör du bäst i att klicka dig in på leverantörens hemsida och se vad som erbjuds i just din stad. 

Kan jag se om jag har cancer i ett blodprov?

PSA för män, som indikerar risken för prostatacancer, är den enda markören av cancerrelaterade analyser som går att utröna. Övriga cancersorter kan ej utläsas via en hälsokontroll.

Hur går en blodprovstagning till?

Som tidigare sagt så finns det både förbokade möten eller drop-in. Detta gäller de flesta mottagningarna. Ett förbokat möte görs lättast via telefon eller online. Vid drop-in så går du istället direkt till din mottagning och ställer dig i kö/tar en kölapp. Testet ska ha inhandlats innan ditt besök på mottagningen. 

Hur kan jag veta vad alla förkortningar på blodprov betyder?

Utöver de kommentarer som läkaren skriver bredvid varje provresultat så medföljer även tydliga och utförliga förklaringar som understryker hur du ska läsa av ditt resultat tillsammans med en lista för förkortningar.. Det medföljer även en folder som underlättar och förklarar markörerna samt vad de mäter.

Vad är det för skillnad mellan vårdcentral och Werlabs blodprov?

För att själv kunna ta kontrollen över ditt mående samt slippa stå i vårdkö och vara samhället till last så erbjuds därför hälsokontroller som ett komplement när du vill se över din generella hälsa. Du betalar således för ditt eget test och bestämmer också själv vad du vill testas för och när. När du besöker en vårdcentral så är du redan sjuk, och inte som vid hälsokontroller, arbetar i ett försök att förebygga. 

Vad är referensvärden på mitt resultat?

Referensvärden är detsamma som normalvärden och utgår ifrån genomsnittet av den friska befolkningen. Men som tidigare sagt är alla resultat individuella och därför kommer en läkare alltid kommentera din värden och ditt provresultat

Varför ska jag ta blodprov på fastande mage?

När vi äter så arbetar flertalet substanser i kroppen och dessa påverkar i sin tur resultatet av ett blodprov. Vid test av blodsockernivån så bör man ha fastat i nästan 12 timmar för att resultatet ska kunna läsas av korrekt. Om man inte kan hålla sig fastnade i hela 12 timmar så föreslås att testet tas på morgonen innan frukostintaget.

Kan jag testa mig för klimakterie med blodprov?

Ja, det kan du. Blodtestet läser av kroppens hormonnivåer och låter dig därefter veta huruvida du är i klimakteriet eller ej.

Kan jag testa min järnnivåer med blodprov?

Ja, det kan du. Alla de utförare av hälsokontroller som vi nämnt erbjuder även tester för järnnivån. 

Hur lång tid är svarstiden för blodprov?

Det skiljer sig åt från prov till prov. Du kan få svar på en timme medan i du i andra fall kan få vänta ett par tre dagar. Först när samtliga provresultat har inkommit kommenterar läkaren resultaten. 

Är det dropin eller måste jag boka tid vid provtagning?

Det bestämmer du själv! Du kan antingen göra en tidsbokning online eller via telefon eller gå direkt till en mottagning för ett drop-in besök. Både dessa utformanden brukar finnas tillgängliga i de flesta storstäder. Gå till din leverantörs hemsida för att se vad som finns på just din ort.  

Kan jag ta ett blodprov hemma själv?

Nej, det kan du inte. Vid ett blodprov ska alltid utbildad vårdpersonal ta provet, detta  för att du inte ska råka skada dig själv. Tester som istället läses av via urin eller saliv kan med fördel tas hemma. En jämförelse av leverantörer och hemtester hittar du här. 

Kan jag testa Diabetes typ 2?

För att läsa om Diabetes typ 2, klicka här och läs hela vår artikel.

Provtagning Hälsokontroller Blodprov

Här följer de vanligaste mottagningarna för hälsokontroller via blodprov.

Hälsokontroll Stockholm

De största distributörerna erbjuder mottagningar i nästan alla stadsdelar. Till dessa räknas Werlabs, Medisera, Svensk provtagning och Smolab. Några av de stadsdelar som har mottagningar är Kungsholmen, Östermalm, Södermalm och Norrmalm. Nacka, Solna, Sundbyberg, Bromma, Årsta, Älvsjö, Farsta, Värmdö och många fler. 

Hälsokontroll Göteborg

De största distributörerna erbjuder provtagning på 2 ställen i Göteborg: Carlanderska Sjukhuset och Slottsbergskliniken. Detta gäller test av Werlabs, Medisera, Svensk provtagning och Smolab.

Hälsokontroll Malmö

I Malmö kan provtagning ske på 4 olika ställen: Blomman vårdcentral, Blomman Vårdcentral Sofienlund, Öresundshälsan och Möllevångs mottagningar. Gäller för Werlabs, Medisera, Svensk provtagning och Smolab.

Hälsokontroll Uppsala

I Uppsala finns 2 mottagningar för tester från Werlabs, Medisera, Svensk provtagning och Smolab. Dessa ligger lokaliserade i Aleris Medilab på Kungsgatan och Encia Hälsomottagning, Kålsängsgränd.

Hälsokontroll Linköping

Werlabs har 1 mottagning i Linköping. Denna ligger på Brigadgatan –  Cordinator Medical Service.

Hälsokontroll Norrköping

Werlabs har 2 mottagningar i Norrköping: Encia Hälsomottagning på Drottninggatan och Cordinator Medical Service på Södra Promenaden.