Symtom på Vitamin B12 Brist – Jämför Tester

I denna artikel kommer vi lägga fokus på B12 brist samt vad symptomen på detta kan vara samt vad man kan göra åt det. 

Allmänt om symtom på vitamin B12 brist

B12 är en av ämnen som tillsammans med exempelvis järn bygger upp de röda blodkropparna som sedan syresätter vår kropp. Vitamin B12 är även viktig när det kommer till nervsystemets utveckling och funktion. Det är därför viktigt att symptomen på B12-brist tas på allvar och följs upp. Detta för att motverka allvarliga följder. I riskgruppen för B12 brist ligger framförallt äldre personer, veganer och vegetarianer. 

Följande frågor tas upp i denna artikel: 

 • Vad är Vitamin B12?
 • Vad är ett vitamin B12 test?
 • Vilka symptom ger Vitamin B12 brist?
 • Vilka symptom ger Vitamin B12 brist?
 • Vad är orsaken till Vitamin B12 brist?
 • Vilka är riskgrupperna för Vitamin B 12 brist?
 • Hur kan jag påverka min Vitamin B12 brist/balans?
 • Vilka tester finns för Vitamin B 12 brist?

Vad är Vitamin B12?

B12 är ett externt ämne som inte bildas i kroppen utan måste tillföras via födointag. Störst halt av Vitamin B12 är det i animalisk mat, alltså kött och mjölkprodukter. Anledningen till att halten B12 är större i exempelvis kött är för att ämnet binds upp i köttets celler. Detta betyder att växter och grönsaker inte har B12 i sig och exempelvis veganer kan behöva ta tillskott för att få i sig tillräckligt med Vitamin B12. För lite B12 kan leda till blodbrist (anemi) samt försvåra produktionen av röda blodkroppar.

Vad är ett vitamin B12 test?

Vitamin B12, eller Kobalamin som det också kallas, mäts både i serum eller plasma. Serum är det som återstår efter att cellerna avlägsnats och blodet har fått koagulera. Plasma är det som återstår efter att cellerna avlägsnats utan att blodet fått koagulera.

 

Symptom på Vitamin B12 brist

För att syret från inandningsluften ska kunna transporteras i vår kropp så behövs röda blodkroppar. De flesta av kroppens basala funktioner är beroende av att blodet har en bra syresättning för att kunna fungera. De röda blodkropparna skapas dels med hjälp av Vitamin B12, och en brist på dessa blodkroppar kallas blodbrist. 

Vanliga symtom vid blodbrist kan vara:

 • trötthet och orkeslöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • yrsel
 • andfåddhet
 • hjärtklappning
 • huvudvärk
 • öronsus

Även slemhinnorna kan påverkas negativt om kroppen lider av blodbrist. Ett vanligt symptom är Glossit, så kallad tungsveda, när tungan ändrar färg och utseendet i form av att tungan blir slät, blank, röd och svidande. Även sprickor i mungiporna är vanligt förekommande vid B12 brist.  

Påverkan på nervsystemet är ytterligare ett besvär som kan uppkomma under Vitamin B12 brist. Försämrad känsel, domningar och stickningar är alla symptom på detta. Dessa känningar startar vanligtvis i fötterna och du kan därför uppleva försämrad reflex i just fötter, fotsulor och vader. Nedsatt syn, försämrat minne och depression kan också vara symptom på vitamin B12 brist.

Symptomen för Vitamin B12 brist växer fram under åren och tilltar i styrka allteftersom tiden går, om de inte upptäcks och behandlas. 

Vad är orsaken till Vitamin B12 brist?

Aminosyran homocystein är den markör som påverkas av bristen på Vitamin B12, B6 eller folat. Ett under- eller överskott av en av dessa ämnen påverkar i sin tur nivån av de andra. Orsakerna till B12 brist kan således variera och behöver inte alltid vara kopplat till direkt Vitamin B12 utan även folat och B6. En för hög homocysteinhalt är generellt kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, även om man i dagsläget inte vet precis hur sambandet ser ut. 

 

Vilka är riskgrupperna för Vitamin B12 brist?

Som med många andra brister så ökar risken för B-vitaminbrist med åldern. Bland personer över 60 års ålder har cirka 10-15% brist på B12. Även gravida, veganer och användare av vissa läkemedel kan lättare få B-vitaminbrist.

Många gånger beror B-vitaminbrist på ärftlighet, alltså en hereditär defekt eller sjukdom, som i sin tur försvårar upptaget av B12. Även Chrons sjukdom, autoimmuna sjukdomar samt operationer av magsäcken kan ligga till grund för en B-vitaminbrist.
Personer som under längre tid medicinerats för halsbränna eller magsår ligger i riskzonen när det kommer till B12 brist. Överdriven alkoholkonsumtion eller alkoholmissbruk är också en faktor som spelar in. Detta då alkohol påverkar njurarna negativt som gör det svårare för dessa organ att ta upp viktiga näringsämnen.

Hur kan jag påverka min Vitamin B12 brist/balans?

Se till att den mat du äter är B12-berikad. Mat som föreslås av Livsmedelsverket för att höja Vitamin B12 intaget är: 

 • Kött (rött): lever, njure, torkat renkött och älg
 • Fågel: kyckling och struts
 • Fisk & skaldjur: ostron, böckling, krabba och strömming
 • Ost:  grönmögelost, hårdost, brieost och mozzarella
 • Pålägg: leverpastej, löjrom och  stenbitskaviar
 • Äggula
   

Om du ej får i dig tillräckligt med Vitamin-B12-berikad mat så finns tillskott med att tillgå på apotek och hälsokostaffärer. 

Vilka tester finns för Vitamin B 12 brist?

Utöver att vara uppmärksam på sitt eget mående och jämföra dessa med symptomlistor (som finns den ovan) så finns även dessa uppföljningar att tillgå:

 1. Beställa ett blodprov via vårdcentral, sjukhus eller blodmottagning

  eller
 2. Köpa ett självtest för provtagning hemma. Detta skickas sedan iväg för analys.

För ett självtest i hemmet kan vi rekommendera följande tester:

Hemmatest för vitamin B12 som du kan beställa hem idag

                        Hemmatest av/för OOOOO

Beskrivning Lets get Checked 

För och nackdelar

 • Pris: 619 kr
 • Antal: Ett (1) test
 • Noggrannhet: God 
 • Skicka ditt prov och få svar online
 • Provtyp: Vaginalvätska
 • Tid och resultat: Circa 2 veckor
 • Kvinna/man: Kvinna
 • Behöver konsultera läkare: Nej
 • Tillgänglighet: Sverige